Nordisk Gasstransport er selskapets nye navn

For å få til en mest mulig praktisk og problemfri virksomhet i markedssammenheng har Frydenlund Gasstransport fra årsskiftet byttet navn til Nordisk Gasstransport (NGT)

. Søsterselskapene Nordisk Gasstransport AS og Nordisk Gastransport AB vil med dette framstå under samme navn og firmalogo.

Navneendringen har ingen innvirkning på den daglige driften. Nordisk Gasstransport vil betjene kunder og forbindelser på samme måte som før. De ansattes gode kompetanse og ansvarlighet i omgang med kunder og produkter vil fortsatt ligge til grunn for selskapets virksomhet.
   Som tidligere er Frydenlund Holding AS eneeier i de to selskapene. Det norske Nordisk Gasstransport AS har hovedkontor på Kløfta nord for Oslo, mens det svenske Nordisk Gastransport AB holder til i Stenungsund nord for Gøteborg.