Frydenlund Gasstransport tildelt Trafikksikkerhetsprisen 2014

Forsikringsselskapet If og NLF har gjennom mange år samarbeidet om utdeling av Trafikksikkerhetsprisen

. Prisen tildeles en transportbedrift som blant andre kriterier har vesentlig mindre skader og ulykker enn snittet for bransjen målt over en lengre periode.

I tillegg skal bedriften være et godt eksempel på trygg og sikker lastebiltransport. Her kan Frydenlund Gasstransport AS vise til meget gode resultater, sier prisutdelerne.

NLFs kundekontakter og forbundets egne folk har stått for nomineringen av kandidater til Trafikksikkerhetsprisen. Kandidater er nominert fra hele Norge. Juryen kåret Frydenlund Gasstransport AS på Kløfta, ved daglig leder Tor Vidar Frydenlund, til verdig vinner av Trafikksikkerhetsprisen som If og NLF samarbeider om å dele ut.

– Dette var overraskende og hyggelig. Hele firmaet har fått denne prisen, det er mange flinke folk hos oss. Jeg vil rose et aktivt styre som setter krav til meg som daglig leder og minner hele bedriften på at vi kan stadig bli bedre, sier en stolt daglig leder i Frydenlund Gasstransport AS, Tor Vidar Frydenlund.

Prisen består av 25.000 kroner.

Sjåførene i FGT bemerker i ettertid at mottakelsen av Trafikksikkerhetsprisen tydelig har blitt lagt merke til. - Veldig artig at NLFs Trafikksikkerhetspris gikk til FGT, man føler seg som ansatt litt stolt av å være bidragsyter i den sammenheng, sier tillitsmann Terje Martinsen. – Vi er jo på veien nesten 24 timer i døgnet og synes det er hyggelig å bli gratulert ute av kolleger. Det viser at denne prisutdelingen har blitt sett av mange.

Foto: Per Dagfinn Wolden