Kontaktinformasjon

Besøks/postadresse:

Ødegårdsalleen 27,
2056 Algarheim

E-post: post@ngtas.no

 

Kontaktpersoner:

Tor Vidar Frydenlund
Daglig leder

Mobil: +47 91 38 03 85
Telefon: +47 63 97 86 00
E-post: tor.vidar@ngtas.no

Ole Kristian Mobæk
Driftssjef

Mobil:+47 95 23 44 33
E-post: ole.kristian@ngtas.no

Camilla Kjærstad
HMS- og personalansvarlig

Mobil: +47 917 55 851
E-post: camilla.kjerstad@ngtas.no

Formann Tor Lærum:

92 45 32 28

Sikkerhetsrådgiver:

Sikkerhetsrådgiver for Nordisk Gasstransport er AS Farlig Gods i Oslo.