Mens vi venter på proffene

De første minuttene etter en ulykke kan være livsviktige. Fagfolkene på akutt hjelp er ikke der når ulykkene skjer. Derfor er det viktig at alle som ferdes i trafikken vet hva de skal gjøre mens de venter på de profesjonelle.

Nordisk Gasstransports biler kjører mer enn 1,1 million kilometer i året. Sjansene er ganske store for at sjåførene på disse bilene kan bli blant de første på et ulykkessted. Derfor trener NGT-sjåførene jevnlig på å handle riktig når ulykken er ute.

I samarbeid med Nedre Romerike brann- og redningsvesen arrangerer Nordisk Gasstransport øvelser i førstehjelp, brannslukking og god atferd på et ulykkessted.

Egentlig er det lite som skal til for å redde et liv. Men man må vite hva man skal gjøre. Er man forberedt, vil man oftest gjøre det bedre enn om man ikke er forberedt.