NGT i tunneløvelse i Oslo

Oslo brann og redningsetat gjennomførte sammen med politiet og ambulanseenheter i slutten av mars en redningsøvelse i Grønlia-tunnelen i Oslo. Nordisk Gasstransport stilte en av sine tankbiler med sjåfør til rådighet for øvelsen.

Øvelsesscenariet var at tankbilen hadde frontkollidert med en personbil som hadde kommet over i motsatt kjørebane inne i tunnelen. Passasjerene i personbilen satt fastklemt. Tankbilen forestilte å være fylt med ammoniakk, og det var lekkasje fra et rør på bilen. Evakueringen kunne først gjennomføres etter at man ved hjelp av tunnelviftene hadde snudd vindretningen i tunnelen.