Nordisk Gasstransport ISO-sertifisert

Nordisk Gasstransport er nå sertifisert etter ISO-standard 39001. ISO-sertifikatet er en bekreftelse på at NGT driver sin transportvirksomhet på en mest mulig trafikksikker måte. ISO 39001 er en internasjonal standard utviklet for å redusere risikoen for død og alvorlige skader i trafikken. I Norge er det Teknologisk institutt som står ansvarlig for utstedelse av sertifikatet.

Gjennom sertifiseringsprosessen har NGT måttet framvise egne trafikksikkerhetssystemer. I tillegg har NGT dokumentert at selskapet etterlever de strenge, internasjonale kravene som ligger i ISO 39001. Sikkerhetstankegangen skal gjennomsyre det daglige arbeidet i hele virksomheten, - fra administrasjon til den enkelte sjåfør.