Nordisk Gasstransport og miljøet

NGT arbeider aktivt med å redusere miljøbelastningene et transportfirma av denne typen gir

. Vi ønsker å være blant de beste og skyr ingen anstrengelse – stor eller liten – på veien mot et renere miljø. Vi minimaliserer planmessig vår miljøpåvirkning på alle områder, først og fremst gjennom disse hovedpunktene:

Kunnskap: Alle våre ansatte gjennomfører Frydenlundskolen med oppfølging årlig. Her lærer man om bruk av tanker og utstyr på bil og hos kunder. Og hvordan man skal unngå/redusere utslipp i det daglige arbeid. For eksempel ved frakobling etter lasting/lossing  eller ved overpumping av varer mellom bil og henger.
Det gis også opplæring i økonomisk og defensiv kjørestil, noe som reduserer utslipp fra bilmotoren pga lavere forbruk av drivstoff.

Moderne materiell: Nordisk Gasstransport holder en moderne bilpark. Gjennomsnittsalderen er to år og ingen av bilene er eldre enn fem år. Bilene skiftes etter en bestemt plan og selskapet legger stor vekt på å spesialtilpasse biler og påbygg til jobben de skal utføre. På den måten sørger moderne teknologi for minst mulig miljøbelastning fra bilparken og vi er blant de første til å ta i bruk nyvinninger.

God planlegging: Nordisk Gasstransport samarbeider tett med oppdragsgiverne om turplanlegging. Dermed blir utkjøringsstrekningene kortest mulig og utnyttelsen av bilenes lastekapasitet størst mulig.

Miljøregnskap: For å holde kontroll på at miljøarbeidet har den effekten vi ønsker føres  miljøregnskap på hver enkelt bil. Her måles detaljert drivstofforbruk og utslipp av Nox, CO2, Svovel, partikler samt dekkforbruk osv.
De innsamlede dataene legges inn i et system som forteller hvordan bilen øker eller minsker forbruk og utslipp. Rapportene viser straks uregelmessigheter som forandrer miljøregnskapet negativt slik at de hurtig kan bli korrigert.