Frydenlundskolen

Ett av målene vi i Nordisk Gasstransport arbeider mot, er at "ansatte skal ha Nordens beste kompetanse på de områdene vi opererer"

. For å få til dette har vi igangsatt vår egen skole – Frydenlundskolen.

Transport i tank krever omfattende spesialkunnskaper om stoffer, kundetanker, bilpåbygg og mye annet. Å føre en 50-tonns tankbil med farlig gods på en sikker, økonomisk og miljøriktig måte, krever at sjåføren er trenet for og har kunnskaper om de utfordringer han eller hun kan møte. NGT-sjåførene lærer dette på vår egen skole.

Etter mer enn et halvt århundre i tankbransjen sitter vi inne med en mengde spesialkunnskaper og erfaringer. Disse jobber vi aktivt for å overføre til våre sjåfører på en effektiv og grundig måte. Kursene er lagt opp som en ¨levende skole¨ der elevene får komme med egne erfaringer og syn på ting. Slik blir også erfaringsoverføring mellom brukere en del av undervisningen.

I tillegg til praktisk opplæring på bruk av bil og utstyr som man får ved ansettelse, må våre ansatte gjennomgå videregående opplæring og/eller oppfriskning minst en gang i året.

Del 1 omfatter tekniske ting på bil og kundetanker, produktkunnskap, tiltak ved brann og ulykke samt ting man bør kjenne til i forhold til kunder og arbeidsgiver.

Del 2 omfatter selvstendig arbeid med praktiske og teoretiske oppgaver fra del 1 pluss et kurs i  økonomisk og defensiv kjørestil.

Etter bestått Del 2 får man kursbevis.

Vi ønsker også kunder og andre forbindelser velkommen til våre kurs.

At Nordisk Gasstransport AS mottok Trafikksikkerhetsprisen i 2014 ser vi på som en stor ære og en inspirasjon til å fortsette opplæringsarbeidet.