Cipax

Nordisk Gasstransport AS

Nordisk Gasstransport AS har kontor i Ødegårdsalleen 27 på Algarheim

. Vi har biler stasjonert i Moss, Drammen, Oslo, Onsrud i Akershus samt Håby i Sverige. For tiden er vi ca 25 ansatte på hel- og deltid. Vi betjener kunder innen transport av LPG, LNG og bitumen.

Visjon: Nordisk Gasstransport AS har som mål å fremstå som Nordens fremste og mest attraktive gasstransportør.

Overordnet mål: Nordisk Gasstransport AS skal være markedets foretrukne gasstransportør og den mest attraktive arbeidsplass innen sin sektor i hele Norden.

Mål: Vårt arbeid skal ikke medføre ulykker, uhell eller skader som kan tilbakeføres til kritikkverdige forhold ved utførelsen av arbeidet.

Verdier: For å være attraktive for kunder og ansatte skal vår virksomhet preges av:
Ansvar: Vi tar ansvar for våre ansatte, hverandre, våre oppdrag og vårt materiell.
Redelighet: Vi er redelige og ærlige i kontakt med kollegaer og oppdragsgivere og opptrer på en samfunnsmessig forsvarlig måte.
Pålitelighet: Vi holder det vi lover og lover ikke mer enn vi kan holde.

Kunderelasjon: Vi skal ha løpende god kontakt og dialog med våre kunder slik at vi er klar over og kan imøtekomme deres behov og forventninger.

Ansatte: Ansatte i Nordisk Gasstransport skal ha Nordens beste kompetanse innen de områder vi opererer.

HMS og kvalitet: Nordisk Gasstransport har et levende HMS-system  basert på ISO 9002 og 14001.  Kvalitetssystemet tilfredsstiller de strengeste krav flere av olje- og gasselskapene har. Sjåførene kurses regelmessig og følges tett opp angående kjøre- og hviletid og andre krav som stilles. Kundetilfredshet måles jevnlig. HMS er fast innhold på våre regelmessige sjåførmøter.

Sikkerhetsrådgiver: Sikkerhetsrådgiver for Nordisk Gasstransport er AS Farlig Gods i Oslo.