Vi øver sikkerhet

Vi i Nordisk Gasstransport arbeider aktivt for sikkerhet og miljøbevissthet i all vår virksomhet

. Derfor øver vi på å handle riktig dersom et uhell skulle inntreffe.

Slike redningsøvelser gjør vi blant annet i samarbeid med lokale brann- og redningskorps. Gjennom øvelser bidrar vi også til at brann- og redningsmannskapene får god og relevant kunnskap om hva som kan møte dem på ulykkessteder hvor tankbiler er innblandet.

Se video fra en slik øvelse. 110-sentralen har fått melding om at en person ligger livløs ved en tankbil som fyller gass på en byggeplass. Det lokale brann- og redningskorpset rykker ut.